Thursday, July 05, 2012

חתונה מאוחרת...


יום של צער ושמחה מעורבים, הבשורה על מות בעלה של חברה ואח"כ חתונה. 

חתונה מאד מעורבת: חרדים וחילונים ומה שביניהם, חוזרים בתשובה ועונים בשאלה וכולם בתוך משפחה אחת, אחים ואחיות והורים וילדים. אני לא יודעת אם זה כך אצל כולם, אבל נדמה לי שאנחנו מגיעים להרבה אירועים כאלה שמכנסים לתוכם כל מיני קצוות של החברה שלנו, רוב הזמן תוך משפחה אחת שחבריה בחרו בדרכים כ"כ שונות. אז אולי עמנו אינו כה מפולג כפי שמייצגים אותה 
בתקשורת או אולי פשוט נפלנו על אחרית הימים, וכמו בחתונה בה השתתפנו הלילה משפחה חרדית תתחתן במשפחה חילונית ורב חובש כיפה סרוגה תערוך להן חופה.